Jelenlegi hely

Szakdolgozat, záróvizsga, szakmai gyakorlatok

  2019/2020/2. félévi KDA záróvizsgák
  Védés: 2020.06.09 8 óra, videokonferencia (megoldása kidolgozás alatt)
  Írásbeli: 2020.06.11 10 óra ÉTK F003-004/közepes terme
  Gyakorlati: 2020.06.17 8 óra OKI
  Szóbeli: 2020.06.18-19 8 óra OKI könyvtára

   
  2019/2020/2. félévi PA záróvizsgák
  Diplomamunka védés időpontja: 2020. május 25. kezdés: 9 óra
  Helye DE KEK Patológia
  védés módja : online (skype stb) a hallgató  óránkénti beosztásban. Az időpontról a hallgató tájékoztatást előzetesen kap.
  Írásbeli záróvizsga időpontja 2020. június 3. kezdés: 9 óra
  helye: Pathológiai Intézet terme
  vizsga időtartama 100 perc
  vizsga típusa: teszt
  Gyakorlati záróvizsga időpontja 2020. június. 8. és 9. kezdés 8 óra
  helye: DE KEK Patológiai Osztály
  Vizsgák időtartama:
     Makropatológia: 60 perc
     Citologia: 100 perc
     Immunhisztokémia: 120 perc
     Hisztokémia: 120 perc
  A gyakorlati vizsgához a korábban kiadottaknak megfelelően tételt húz a hallgató.
  A 4 terület fizikailag is elkülönitette laboratóriumokban zajlik, egy területen egyszerre 1 hallgató van. A hallgatók számára a szükséges védőfelszerelés biztosított. A vizsga napjáról a hallgatók előzetes értesítést kapnak
  Szóbeli záróvizsga időpontja: 2020. június 11. kezdés 8 óra
  helye DE KK Pathológiai Intézet Könyvtár
  Vizsga módja: szóbeli
  A korábban kiadott tételsorból a hallgató tételt húz.
  A hallgatók időpontra érkeznek egyszerre 1 hallgató vizsgázik a teremben. Külön helyiségben történik a tételek kidolgozása, felügyelet mellett.
  A hallgatók számára a szükséges védőfelszerelés biztosított.
  Az időpontról a hallgatók külön értesítést kapnak.

   
  Záróvizsga jegyének és az oklevél minősítésének számítása
   
  Általános tájékoztató záróvizsgára készülők számára
  utolsó módosítás: 2019.09.30

  Etikai engedély diplomamunkával kapcsolatos kutatáshoz
  2019.11.21.
   
  KDA/RAD szakmai gyakorlatok felvétele, adminisztrációja
  2020.04.08

  Állami ösztöndíj visszafizetési kötelezettség esetére!   - VÁLTOZÁS történt, érdemes felkeresni a honlapot!
   
  A diplomamunka feltöltése a DEA-ba
  Feltöltési határidő: a védés után legfeljebb 3 munkanapon belül.
  A diplomamunkát az elfogadott és megvédett állapotban kell feltölteni, bele kell vezetni a bíráló és a Bizottság által javasolt javításokat, helyesbítéseket.
  DEA feltöltési útmutatók képes / szöveges
   
  A képes útmutató 12. pontja helyett: a feltöltést a TO ellenőrzi, ha minden rendben, elfogadja, ennek hatására a diplomamunka ténylegesen bekerül a DEA-ba, erről a rendszer üzenetet küldd a hallgatónak.

  Gyakori feltöltési hibák (ezek elkerülésére fokozattan figyelni kell!):
         - témavezető, opponenes munkahelye nincs kitöltve vagy hiányos
           Ha az opponens munkahelye nem derül ki a bírálat aláírásából,
           az egyetemi telefonkönyvből meg lehet tudni.
           Munkahelynek az "ÁOK" nem elegendő!
         - opponenes neve hiányzik
         - szak neve helyett az "általános orvos" van kiválasztva
   
  Diplomamunka rövid összefoglalásához minta
   
  Miért jelentkezz a végzés után klinikai laboratóriumi kutató mesterképzésre?
   
  Záróvizsga leírások

  ODLA, OKLA és PA diplomamunka tartalmi és formai követelmények

   
  ODLA specializáció

    
  OKLA specializáció
     

   
  KDA/RAD specializáció

   
  PA specializáció

  Jelentkezés diplomamunka témára
  (a témalapokat a Tanulmányi Osztály gyűjti)

    ODLA specializáció
       
           "A" diplomamunka témalap:
            AOK ODLA "A" Diplomamunka témalap nevű kérvény
            Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
            A specializáció felelőssel a TO íratja alá.
   
           "B" diplomamunka témalap:
            AOK ODLA "B" Diplomamunka témalap nevű kérvény
            Leadási határidő: a 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
            Változás esetén kérjük újra leadni.
            Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
            a hallgató íratja alá.
   
     OKLA specializáció
   
           Diplomadolgozati témalap I.:
           AOK OKLA "I." Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           A specializáció felelőssel a TO íratja alá.

           Diplomamunka témalap II.:
           AOK OKLA "II." Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           Változás esetén kérjük újra leadni.
           Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
           a hallgató íratja alá.
                           
      KDA/RAD specializáció

           ►Vészhelyzetre vonatkozó leadás: 
           a témalapot leadni a Neptunban, nyomtatni, aláírni, elküldeni a témavezetőnek aláírásra,
           utána az aláírt lapot elektronikusan eljuttatni a TO-ra. (akarcza@med.unideb.hu)

           AOK RAD Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           Változás esetén kérjük újra leadni.
           Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
           a hallgató íratja alá.
           Konzultációs lap doc pdf
           Leadási határidő: legkésőbb a diplomamunkával együtt.

     PA specializáció

           ►Vészhelyzetre vonatkozó leadás: 
           a témalapot leadni a Neptunban, nyomtatni, aláírni, elküldeni a témavezetőnek aláírásra,
           utána az aláírt lapot elektronikusan eljuttatni a TO-ra. (akarcza@med.unideb.hu)

           AOK PA Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           Változás esetén kérjük újra leadni.
           Mindegyik leadásnál a hallgató gyűjti be az aláírásokat, a TO csak a témavezető és a
           specializáció-vezető által jóváhagyott témaválasztási lapokat veszi át.
   

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
   
   
   
  Korábbi záróvizsgák
   
  2019/2020/1. félévi KDA záróvizsga időpontok:
  védés: 2020. január 15. 11 óra, Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli: 2020. január 16. 10 óra, Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  gyakorlati: 2020. január 23. 8 óra
  szóbeli: 2020. január 23. a gyakorlati záróvizsga után, Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
   
  2019. évi diplomaosztó ünnepség végleges időpontja: 2019. június 29. (szombat) 15:00 óra
  Kérjük megadni (KDA 2018. június 14-ig akarcza@med.unideb.hu címre):
  talár méret
  Ezekből a méretekből lehet választani: 160, 165, 170 vagy 185 cm-es
  meghívó darabszám
  Legkésőbb június 14-én elmegy a nyomdai megrendelés, utána a megrendelt példányszámon      módosítani nem lehet.
  A megrendelt darabszámnak megfelelő árat attól függetlenül ki kell fizetni, hogy a diplomaosztón jelen lesz-e a megrendelő.
  A meghívó nem belépő, a diplomaosztót enélkül is meg lehet tekinteni, mert az ünnepség nyilvános.
  Csak az avatandók mellett kialakított ülőtérre szükséges jegy, ez ingyenes, viszont a korlátozott hely miatt hallgatónkét max. 2 db vehető át.
  A meghívók és a jegyek átvételéről később értesítést küldünk.
  Diplomaosztón készült fotók megrendelése: http://www.fejesfoto.hu/rendezvenyfotok
  A fényképész tanácsai jól sikerült képek készítéséhez: http://www.fejesfoto.hu/rendezvenyfotos-blog/tokeletes-diplomosztos-fenykep
   
  KDA záróvizsga időpontok a 2018/2019/2. félévben:
  védés: 2019. június 5-6. 8óra - Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli záróvizsga: 2019. június 7. 10 óra Elméleti Tömb előadó
  gyakorlati záróvizsga: 2019. június 12.  8 óra - tételhúzás az Orvosi Képalkotó Intézet könyvtárában
  szóbeli záróvizsga: 2019. június 12-13-14. 9 óra - Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára, tételhúzás 8 óra
  KDA záróvizsga időpontok a 2018/2019/1. félévben:
  védés: 2019. január 16. 8 óra - Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli záróvizsga: 2019. január 22. 10 óra - OKI UH terem
  gyakorlati záróvizsga: 2019. február 7. 8 óra - tételhúzás Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  szóbeli záróvizsga: 2019. február 7. 9:30 - Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára, tételhúzás 8 óra
   
  2018. évi diplomaosztó ünnepség időpontja: 2018. június 30. 15 óra
   
  KDA záróvizsga időpontok a 2017/2018/2. félévben:
  védés: 2018. május 30. (szerda) 9 óra Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli záróvizsga: 2018. június 4. (hétfő) 10 óra I. Belklinika
  gyakorlati záróvizsga: 2018. június 13 (szerda) 8 óra
  szóbeli záróvizsga: 2018. június 13-14. (szerda-csütörtök) 9 óra Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
   
   

  A 2017/2018/1. félévi záróvizsga időpontok:

  KDA
  védés: 2018. január 10. (szerda) 9 óra Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli: 2018. január 22. (hétfő) 10 óra Orvosi Képalkotó Intézet
  gyakorlati: 2018. február 7. (szerda) 8 óra
  szóbeli: 2018. február 7. (szerda) 9 óra Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára

  2017. évi diplomaosztó ünnepség: 2017.07.01. 15:00 óra
   
  2016/2017/2. félévi záróvizsgák időpontjai:

  ODLA
  védés: 2017. május 30-31.  9 óra   OKI könyvtár  
  írásbeli záróvizsga: 2017. június 7.  Bőrklinika tanterme
  gyakorlati záróvizsga: 2017. június 19. 10 óra és  június 20. 8 óra  OKI
  szóbeli záróvizsga: 2017. június 20-21.  9.00  (TÉTELHÚZÁS: 8.15)  LMI Könyvtár  
   
  OKLA
  védés: 2017.május 30. 9:00 óra KLK Tsz könyvtár   
  írásbeli záróvizsga: 2017. május 31. 9:00 óra 
  szóbeli záróvizsga: 2017.  június 2.  7:30 óra   KLK Tsz könyvtár
   
  KDA
  védés: 2017. május 24. 9 óra Orvosi Képalkotó Intézet könyvtára
  írásbeli záróvizsga: 2017. június 2. I. Bel. előadó 10 óra
  gyakorlati záróvizsga: 2017. június 13.
  szóbeli záróvizsga: 2017. június 13-14.
   
   
   
   
  2016/2017/1. félévi záróvizsga időpontjai:
   
  ODLA
  2017. január 23. (hétfő) 10.30              írásbeli záróvizsga
  2017. január 24. (kedd)                         gyakorlati záróvizsga
  2017. január 25. (szerda) 10.00           szóbeli záróvizsga
   
  KDA
   2017. február 6. (hétfő)
  Gyakorlati vizsga kezdete: 8:00 óra
  Szóbeli zárvizsga - első tételhúzás: 8:15, első felelet: 9:00 óra
   
   
  2016. évi diplomaosztó időpontja: 2016. július 1.
  Rendelt meghívók darabszáma és talárméret küldése 2016.06.17-ig akarcza@med.unideb.hu címre.

  Gyülekezés: reggel 8 órakor a főépület I. termében (díszudvar mögött, a könyvesbolt mellett).
   
   
  2015/2016/2. félévi záróvizsgák várható időpontjai és helyszínei:

  ODLA
  védés: 2016.05.19 13 óra és 2016.05.20. 10 óra LMI könyvtára
                   előtte próbavédés: 2016.05.17 15:00-16:00 Radiológiai Tanszék (korábbi nevén OLKD Tsz)
                                                  részvételi szándékot kérjük itt jelezni: nyestene@med.unideb.hu
  írásbeli: 2016.05.24 9 óra Anatómia tanterme
  gyakorlati: 2016.06.06-2016.06.07   
                      előtte gyakorlási lehetőség: - hisztokémia 2016.05.24 12:00-13:00
                                                                         - mikrobiológia 2016.05.24 13:00-14:00
                                                                         - klinikai kémia 2016.05.24 14:00-15:00
                                                                         - hemosztázis 2016.05.31 13:30-15:00   
  szóbeli: 2016.06.07-2016.06.08 9 óra LMI könyvtára  
  OKLA
  védés: 2016.06.07 9:40 óra, KLK Tsz könyvtár   
  írásbeli: 2016.06.08 9 óra  Oktatási Központ 003 terem
  szóbeli: 2016.06.10 10:20 KLK Tsz könyvtár első felelet: 10 óra  
  KDA
  védés:        2016.05.17-18. 9 óra
  írásbeli:     2016.05.25 10 óra, I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme
  gyakorlati és szóbeli:  2016.06.06-07. 
   
   
   
  2015/2016/1. félévi záróvizsgák várható időpontjai:

  ODLA
  védés:        2016.01.25 14:00 óra LMI előtte 12-től gyakorlási lehetőség az LMI-ben (hemat., hemoszt 55499)
  írásbeli:     2016.01.26 10:30 óra OLKD Tsz utána 13-tól gyakorlás (klin.kém., hisztokémia, mikrobiol.)
  gyakorlati: 2016.01.27 tételhúzás az OLKD Tanszéken
  szóbeli:     2016.01.28 9 óra LMI
  OKLA
  védés:        2016.01.19. 9.00 óra LMI KLK Tsz könyvtára
  írásbeli:     2016.01.20. 8.30 óra LMI KLK Tsz gyakorlati terme
  szóbeli:      2016.01.21. 8.30 óra (tételhúzás: 8:00 óra) LMI KLK Tsz könyvtára
  KDA
  szóbeli:      2016.01.25 8 óra
   
   
  A 2014/2015-ös tanév diplomaosztó ünnepségének időpontja:
  2015. július 3. (péntek) 10 óra Díszudvar.
  Érkezés: előreláthatólag 8-8:30 között.
   
  Tájékoztató: jelentkezés a 2014/2015/2. félévi záróvizsgára
   
  2014/2015/2. félévi záróvizsgák várható időpontja:
  ODLA
  védés: 2015. május 11. (LMI 8:30), 12. (LMI 9:00), 13. (OLKD Tsz 10:00)
  írásbeli: 2015. május 19. Szemészeti Tanszék 10:00 óra
  gyakorlati: 2015. június 8. (10:00), 9. (8:00), 10. (8:00)
                     Tételhúzás: vizsga előtt fél órával. Helyszín: OLKDA III. emeleti dolgozó szoba.
                      Gyakorlási lehetőség: hematológia-hemosztázis 05.19 13-16, 05.20 9-13 óra
                                                               mikrobiológia 05.19. és 20. 14-15 óra
  szóbeli: 2015. június 9. (9:00), 10. (9:00), 11. (9:00) LMI II. emelet
  OKLA
  védés: 2015. május 27. LMI KLK Tanszék 10:00 óra
  írásbeli: 2015. május 28. Anantómia Előadó 9:00 óra
  szóbeli: 2015. június 1. LMI KLK Tsz 10:15 óra
  KDA
  védés: 2015. május 11-12.
  írásbeli: 2015. május 27. Anatómia Előadó 10:00 óra
  gyakorlati: 2015. június 15. OLKD Tsz 9:00 tételhúzás: 8:00
  szóbeli: 2015. június 15. (OLKD Tsz 13:00), 16. (OLKD Tsz 9:00 tételhúzás: 8:00)
   
   
  Szakdolgozati és TDK-témák
  Nukleáris Medicina Intézet TDK- es szakdolgozati témák – 2016
   
                                  Nukleáris Medicina Intézet TDK- es szakdolgozati témák – 2012

  Záróvizsgaleírások

  ODLA és OKLA diplomamunka tartalmi és formai követelmények

   
                              ODLA specializáció
   

     OKLA specializáció
     FIGYELEM!   Az írásbeli kérdések és a szóbeli tételek változása várható szeptemberben!

   
      KDA specializáció
   

  Diplomamunka témalapok (a Tanulmányi Osztály gyűjti)

  Változtatva: 2016.08.04
   
    ODLA specializáció

           Ez a letöltés a 2016/2017/1. félévtől nem érvényes, a diplomamunka témalapokat Neptun
           kérvényként kérjük leadni a TO-ra:
           "A" diplomamunka témalap:
            AOK ODLA "A" Diplomamunka témalap nevű kérvény
            Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
            A specializáció felelőssel a TO íratja alá.
   
           "B" diplomamunka témalap:
            AOK ODLA "B" Diplomamunka témalap nevű kérvény
            Leadási határidő: a 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
            Változás esetén kérjük újra leadni.
            Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
            a hallgató íratja alá.
   

  •                                 Diplomadolgozati témalap - 6. szemeszter
  •                                 Diplomadolgozati témalap - 7. szemeszter doc pdf

     OKLA specializáció
   
           Ez a letöltés a 2016/2017/1. félévtől nem érvényes, a diplomamunka témalapokat Neptun
           kérvényként kérjük leadni a TO-ra:
           Diplomadolgozati témalap I.:
           AOK OKLA "I." Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           A specializáció felelőssel a TO íratja alá.

           Diplomamunka témalap II.:
           AOK OKLA "II." Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           Változás esetén kérjük újra leadni.
           Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
           a hallgató íratja alá.
   

  •                                 Diplomadolgozati témalap - 6. szemeszter
  •                                 Diplomadolgozati témalap - 7. szemeszter doc pdf

                            
      KDA specializáció

           A diplomamunka vonatkozó letöltés a 2016/2017/1. félévtől nem érvényes,
           a diplomamunka témalapot Neptun kérvényként kérjük leadni a TO-ra:
           AOK KDA Diplomamunka témalap nevű kérvény
           Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
           Változás esetén kérjük újra leadni.
           Első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás miatti újbóli leadásnál
           a hallgató íratja alá.
   

  •                                 Diplomadolgozati témalap - 6. szemeszter
  •                                 Konzultációs lap doc pdf