Jelenlegi hely

Letöltések

  2017.09.25
                         Kérelem képzés megszakítására
                         A kérelem Neptun kérvényként is feladható:
                         "AOK  MSc, BSc, szford. kérelem jogviszony megszüntetésére" nevű kérvény

   
  2016.09.19. Dékáni kérelem időntúli tárgyfelvételre  (2016/2017/1 félév)
                         Dékáni kérelem időntúli tárgyleadásra
   
  2016.09.05  Hivatali sorszámhúzó alkalmazásának QR kódja
   
  2016.08.01  Elsőévesek esküje
   
  2016.02.15. Dékáni kérelem időntúli tárgyfelvételre  (2015/2016/2 félév)
                         Dékáni kérelem időntúli tárgyleadásra
   
  2016.01.12 Tűz- és munkavédelmi oktatásról nyilatkozat
   
  2015.12.08   Specializáció-választási szempontok (2015/2016-os tanév)
                         Specializáció-választási kérdőív
                          (A pontszámítás ellenőrzésére. Nem kell leadni, a jelentkezés elektronikusan történik.)
   
  2019.07.01 Általános forma dékáni kérelemhez

  2014.06.11   Diákigazolvány elvesztésének bejelentése

  2018.05.31  Alumni nyilatkozat
   
  2014.01.30 Szakirányválasztási szempontok (2013/2014-es tanévben szakirányt választóknak)
  2013.12.04 Szakirányválasztási kérdőív (2013/2014-es tanévben szakirányt választóknak)
                            Csak tájékoztató jelleggel, a jelentkezés elektronikusan történik.

  2014.07.07 Dékáni vizsgahétre kérelem
   
  2020.01.23 Kikörözési formanyomtatvány
                       Annak igazolására, hogy nincs tartozás az egyetem felé.
                       Minden pontját ki kell töltetni, és az igazolásokat begyűjteni,
                       akkor is, ha nem volt ERASMUS, kollégium igénybevétele  vagy könyvtári kölcsönzés.
                       Csak a leadása után lehet záróvizsgázni.
   
  2013.04.03 Nyilatkozat diplomamunkáról
                            Kérjük beleköttetni a diplomamunkába / szakdolgozatba.

        
  2015.01.30 Leckekönyv leadási nyilatkozat / Tanulmányi füzet leadási nyilatkozat
   
  2012.10.29 Elválasztástechnika előadások anyaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
   
  2012.03.26.
  SZAKMAI GYAKORLAT              
  -     Leadási határidő: 6. szemeszter szorgalmi időszak utolsó munkanapja
        ODLA specializáció

         OKLA specializáció    -     Leadási határidő: 6. szemeszter szorgalmi időszak utolsó munkanapja
                         1-7. hétre vonatkozó jelentkezési lap változott 2018.04.04
                         8-14. hétre vonatkozó jelentkezési lap változott 2018.04.04
   
          KDA/RAD specializáció

   
          PA specializáció

           ►Vészhelyzetre vonatkozó leadás: 
           A jelentkezési lapot és (ha szükséges) a fogadó nyilatkozatot kitöltve és aláírással ellátva
           elektronikusan elküldeni a Tanulmányi Osztályra (akarcza@med.unideb.hu).

                   Ahonnan hozni kell fogadó nyilatkozatot (a lista még bővülhet!):
                                Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet  
                                Országos Onkológiai Intézet
                                Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
                                :
                  
   
  2011.09.05.
                   Iratkozási lap - CSAK ADATVÁLTOZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI ÉS A TANULMÁNYI ÜGYINTÉZŐNEK LEADNI!
                 
  2010.09.06.
                   A Debreceni Egyetem térképe