Jelenlegi hely

Mintatervek

  Mintatantervek:

  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szak   

              2002-től érvényes 
              2004-től érvényes

  orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak

             2005-től érvényes 
             2006-tól érvényes  
             2008-től érvényes nappali levelező  
             2009-től érvényes 
             2010-től érvényes 
             2011-től érvényes    
             2013-tól érvényeváltozás: KDA 7-8. szemeszter, új OKLA gyak. hely  
             2014-től érvényes  változás: KDA 7-8. szemeszter, új OKLA gyak. hely
             2015-től érvényes  változások:
                                                    - Általános patológia szétvált                                                                                                                                    -  KDA 7-8- szemeszter
                                                    - új OKLA gyak. hely 
                                                    - Immunológiai reagensek fejlesztése új neve Immunológiai módszerek
                                                     - 7-8. szemeszter a 14 hetes szorgalmi időszakhoz igazítva (2018. nyara)
                                                     - két új köt. vál. tantárgy (2018.08.29)
                                                     - KDA Angiográfia és Intervenciós radiológia követelménye
                                                       gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
             2016-ban kezdőkre érvényes   változások:
                                  - új specializáció: patológiai analitika 
                                  - Immunológiai reagensek fejlesztése új neve Immunológiai módszerek
                                  - A 2018/2019/1. félévtől az ÁOK 14 hetes szorgalmi időszakra tér át.
                                  - Ez a 2016-os mintatanterv  5. és 6. szemeszterét érinti.
                                  - Képalkotó szakmai szigorlat előfeltételébe beépült az Alk. anat II.
                                  - KDA Angiográfia és Intervenciós radiológia követelménye      
                                    gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
                                  - ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
                                  - Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
                                   - Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód EF45132→AF45132
                                    (2019.01.10)
                                   - Szakdolgozat Szakdolgozat készítése, köt. vál. → kötelező (2019.07.11)
                                   - Laboratóriumi kísérleti munka (OKLA) köt. vál. → kötelező (2019.07.11)
   

         
  orvosi diagnosztikai analitikus alapszak  

            2017-ben kezdőkre érvényes    változások:
                  - szak neve (oka: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) 
                    (orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus →
                    orvosi diagnosztikai analitikus)                                              
                  - radiográfia specializáció neve (képalkotó diagnosztikai analitika → radiográfia)
                  - Hisztológia alapjai I-II-III. helyett 
                    A hisztológia alapjai, Általános szövettan és Szervrendszerek szövettana
                  - új tantárgy: A laboratóriumi diagnosztika alapjai
                  -
  a IV. éves Gyakorlati képalkotás és képfeldolgozás és a 4. szemeszteres A digitális 
                    képfeldolgozás alapjai
  tantárgyak megszűntek, helyettük bevezették
                    A digitális képfeldolgozás alapjai I-II. 3. ill. 4. szemeszteres tantárgyakat.
                  - a 2018/2019/1. félévtől az ÁOK 14 hetes szorgalmi időszakra tér át.
                    Ez a 2017-es mintatanterv 3., 4., 5. és 6. szemeszterét érinti.
                  - Képalkotó szakmai szigorlat előfeltételébe beépült az Alkalmazott anatómia és
                    képalkotó módszerek II.
               
     - PA 4. szemeszter: kezdés után meghatározott előfeltétek kivéve (2019.01.03)
                  - RAD Angiográfia és Intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
                  - A hisztológia alapjai, Általános szövettan, Szervrendszerek szövettana követelménye
                     gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
                  - ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
                  - Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
                     Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód EF45132→AF45132 
                     (2019.01.10)
                   - OKLA Minőségbizt. és ell. az orvosdiagn. laboratóriumban (AFQUMV1L6)
                     köt. vál. → kötelező
                     OKLA: Hematológiai módszerek (AFHEMV6L5) köt. vál. 1 kredit → Hematológiai vizsgáló
                     módszerek
  (AFHEMVML5) kötelező, 28 elm. óra, 2 kredit
                     Szakdolgozat köt.vál. → Szakdolgozat készítése kötelező
                     OKLA, ODLA: Az ágymelletti diagn. (POCT) lab.aspektusai (AOG328205) szab.vál.→köt.vál.
                     OKLA: Laboratóriumi kísérleti munka köt.vál. → kötelező
                      (2019.07.16)
   
   
             2018-ban kezdőkre érvényes   1. szemeszteri tantárgyak ügyintézéséhez elérhetőségek 
                                                                       2. szemeszteri tantárgyak ügyintézéséhez elérhetőségek

            változások:
            - I. évben megcserélődött az Élettan és az Orvosi laboratóriumi ismeretek és számolások
            - bővült a kötelezően választható tantárgyak száma
            - Orvosi kémia szétvált: Orvosi kémia elmélet és Orvosi kémia gyakorlat tantárgyakra
            - PA 4. szemeszter előfeltétek javítva
            - RAD Angiográfia és Intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.->koll.
                (2018.12.04)
            - A hisztológia alapjai, Általános szövettan, Szervrendszerek szövettana
              
  követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
            - ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
            - Molekuláris biológia kódja (AFMBK01L2→AFMBI01L2) és óraszáma
              (14 elm.→27 elm., 12 szem.→0 szem)
            - Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
               Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód EF45132→AF45132 
               (2019.01.10)
            - RAD és PA Angol szaknyelv I-II. tantárgyfelelős: Gerő Ildikó (2019.03.12)
            - OKLA Minőségbizt. és ell. az orvosdiagn. laboratóriumban (AFQUMV1L6)
               köt. vál. → kötelező
               OKLA: Hematológiai módszerek (AFHEMV6L5) köt. vál. 1 kredit → Hematológiai vizsgáló
               módszerek
  (AFHEMVML5) kötelező, 28 elm. óra, 2 kredit
               Szakdolgozat köt.vál. → Szakdolgozat készítése kötelező
               OKLA: Az ágymelletti diagnosztika (POCT) laboratóriumi aspektusai (AOG328205)
               szab.vál.  → köt.vál.
               OKLA: Laboratóriumi kísérleti munka köt.vál. → kötelező
               (2019.07.16)
             - Bioetika tantárgyfelelős dr. Kakuk Péter → dr. Bodnár János Kristóf (2019.09.02)  
             - Klinikai kémia I. ea. (EF45127) OKLA-hoz, PA-hoz kerül köt.vál.-ként, ezzel egyidejűleg 
               a Klinikai diagnosztikai laboratóriumi alapismeretek és klinikai kémia (EF45105) 
               köt.vál. tantárgy megszűnik(2019.09.24)
   
              2019-ben kezdőkre érvényes
              Változások a 2018-as mintatantervhez képest:
              - Molekuláris biológia szétvált Molekuláris biológia elmélet + Molekuláris biológia gyakorlat
              - Orvosi latin kötelezően választható → kötelező
             - Klinikai kémia I. ea. (EF45127) OKLA-hoz, PA-hoz kerül köt.vál.-ként, ezzel egyidejűleg 
               a Klinikai diagnosztikai laboratóriumi alapismeretek és klinikai kémia (EF45105) 
               köt.vál. tantárgy megszűnik(2019.09.24)
             - Biztonságtechnika új tantárgyfelelős: Lajszné Dr. Tóth Beáta