Home

  ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS
  KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK
  2017. szeptembertől a szak neve:
  ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

  Alapszakfelelős: Prof. Dr. Berényi Ervin intézetigazgató egyetemi tanár

  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika (ODLA) specializáció-felelős:
       Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezető adjunktus
  orvosi kutatólaboratóriumi analitika (OKLA) specializáció-felelős:
       Dr. Bereczki Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
  képalkotó diagnosztikai analitika (KDA) ill. radiográfia (RAD) specializáció-felelős:
       Prof. Dr. Berényi Ervin intézetvezető egyetemi tanár
  patológiai analitika (PA) spacializáció-felelős:
       Dr. Kovács Ilona főorvosnő

  Tanulmányi ügyintézés: 

  DE ÁOK Tanulmányi Osztály
  4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 110. szoba

  HALLGATÓI FOGADÓÓRÁK
  hétfő, szerda, péntek 9 - 12 óra 30
  kedd, csütörtök 12 óra 30 - 16

  Karcza Anikó tanulmányi ügyintéző (KDA/RAD, PA specializáció)
  akarcza@med.unideb.hu
  (52) 258-022, (52) 411-717 / 58022 mellék

  Pásztori Anna Mária tanulmányi ügyintéző (ODLA, OKLA specilaizáció)
  pasztori.anna@med.unideb.hu
  (52) 258-025, (52) 411-717 / 58025 mellék