Home

  korábbi megnevezés:
  ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS
  KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI
  ANALITIKUS ALAPSZAK
  2017. szeptembertől a szak neve:

  ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS
  ALAPSZAK

   

    

  A honlap átkerült a Debreceni Egyetem honlapjára, ott elérhető ezen az útvonalon:
  DE (https://unideb.hu/) → Karok 
  →  ÁOK → Oktatás → Osztott képzések (https://aok.unideb.hu/hu/osztott-kepzesek).

  Közvetlen elérés: http://aok.unideb.hu/hu/bemutatkozas-oda 

  Ez az oldal 2020.11.26 után nem frissül.

   

   

  alapszakfelelős:

       Dr. Bereczky Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
       Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, zsbereczky@med.unideb.hu

  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika (ODLA) specializáció-felelős:
       Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezető adjunktus
       Laboratóriumi Medicina Intézet,  ujfalusi.aniko@med.unideb.hu
  orvosi kutatólaboratóriumi analitika (OKLA) specializáció-felelős:
       Dr. Katona Éva, egyetemi docens
       Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, ekatona@med.unideb.hu
  radiográfia (RAD), korábbi nevén képalkotó diagnosztikai analitika (KDA) specializáció-felelős:
       Prof. Dr. Berényi Ervin intézetvezető egyetemi tanár
       Orvosi Képalkotó Intézet
       gallasz.szilvia@med.unideb.hu (Gallasz Szilvia intézeti tanulmányi előadó)
  patológiai analitika (PA) specializáció-felelős:
       Dr. Kovács Ilona főorvosnő
       Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Patológiai Osztály, dr.kovacs.ilona@kenezy.unideb.hu

   

  Tanulmányi ügyintézés: 

  DE ÁOK Tanulmányi Osztály
  4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 110. szoba

  HALLGATÓI FOGADÓÓRÁK
  hétfő, szerda, péntek 9 - 12 óra 30
  kedd, csütörtök 12 óra 30 - 16

  Karcza Anikó tanulmányi ügyintéző (ODA 1. szemeszter, KDA/RAD, PA specializáció)
  akarcza@med.unideb.hu
  (52) 258-022, (52) 411-717 / 58022 mellék

  Pásztori Anna Mária tanulmányi ügyintéző (ODLA, OKLA specializáció)
  pasztori.anna@med.unideb.hu
  (52) 258-025, (52) 411-717 / 58025 mellék

   

  A felsőoktatásra vonatkozó kiemelt jogszabályok:

  - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
    (Nemzeti felsőoktatási törvény – Nftv.)
    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100204.TV
  - 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
    végrehajtásáról     
    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500087.KOR
  - 248/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes
    rendelkezéseinek végrehajtásáról
    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200248.KOR
  - 18/2016. (VIII.5.) Kormányrendelet (Képzési és Kimeneti Követelmények – KKK)
     https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT

  Egyetemi szabályzatok: https://unideb.hu/hu/szabalyzatok

   

  A honlap átkerült a Debreceni Egyetem honlapjára, ott elérhető ezen az útvonalon: 
  DE (https://unideb.hu/) → Karok 
  →  ÁOK → Oktatás → Osztott képzések (https://aok.unideb.hu/hu/osztott-kepzesek).

  Közvetlen elérés: http://aok.unideb.hu/hu/bemutatkozas-mb-msc 

  Ez az oldal 2020.11.26 után nem frissül.