Jelenlegi hely

Hirdetmények

  2020.05.23
  Hallgatói tájékoztató a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről egyetemre történő belépéshez
   
  2020.05.21
  HÖK tájékoztató kollégiumi férőhely igénylésről a 2019/2020/2. félévi vizsgaidőszakban
   
  2020.05.15
  Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére a 2019/2020-as tanévben
   
  2020.04.30.
  Nyári kutató ösztöndíj 2020 pályázat  leírás, nyomtatvány
  A pályázat leadási határideje: 2020. június 25.
  A pályázat leadása:
     1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
     2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                         aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.
   
  Oklevelek kiadása nyelvvizsga nélkül:
  A nyelvvizsga hiánya miatt korábban ki nem állított oklevelek kiadásával kapcsolatos eljárásrend és technikai feltételrendszer kialakítása a Debreceni Egyetemen folyamatban van. Annak érdekében, hogy a közokiratok szabályszerűen kiállítva és hibátlan tartalommal kerüljenek egykori hallgatóink birtokába, az adatok ellenőrzése és az esetlegesen hiányzó vagy megváltozott adatok bekérése és rögzítése az elektronikus tanulmányi rendszerben kötelező, ennek a tevékenységnek az optimális, a hallgatók számára lehetőleg minél kisebb teherrel járó megvalósításán dolgozunk.Az oklevélkiállítás és átadás folyamatát úgy kell megszervezni, hogy az a járványhelyzetben is garantálja az átadásban érintett egykori hallgatók és az egyetem munkatársai egészségének megőrzését. Az oklevelek kiállításának és átadásának feltételeiről, körülményeiről az egyetem/kar honlapján keresztül, valamint az egyetem nyilvántartásaiban kezelt elektronikus címen tájékoztatjuk egykori hallgatóinkat.
   
  2019/2020/2. félévi időszakok, határidők

  VÁLTOZÁS!!!
  Szorgalmi időszak: 2020.02.10-2020.05.22 (14 hét)   
  Vizsgaidőszak: 2020.05.18-2020.07.10. (7 hét), de 2020.08.31-ig lehetséges a jegyszerzés

  Regisztráció a félévre: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
  Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
  Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2020.02.06. 12:00 - 2020.02.23. 23:59
  Testnevelés tárgyak felvétele: 2020.02.05. 08:00 - 2020.02.16. 23:59
  Kreditelfogadási kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig
  (Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2019/2020/2" kérvény
  kreditelfogadásról bővebben: GYIK menü)
  Egyéni tanrendes kérelem leadása: 2020.02.14 12:00-ig
  (Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
  ERASMUS kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig
  (Bővebben az orvosi diagnosztikai analitikus BSc honlapján a GYIK menüben.)
  Önköltség mérséklési kérvény: 2020.02.17 12:00
  (Neptun→"BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2019/20/2" kérvény)
   
  Fontos! Félévre regisztálni és tantárgyat felvenni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!
   
  2020.01.14
  Engedélyezett vizsgakurzusok a 2019/2020/2. félévben:
  Orvosi kémia (AFKEM02L1) - 2018. előttieknek
  Orvosi kémia elmélet (AFKEME02L1) - 2018. után kezdőknek
  Biokémia I. (EF45102)
  Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek I. (EF45108)
   
   
  Specializáció-választás 2019/2020-as tanév

  Specializáció-választási ismertető a 2019/2020-as tanévben specializlódó hallgatók számára   (2020.01.15)
  A specializáció-választási Bizottság ülése, azaz a kérvények elbírálása a vizsgaidőszak utáni héten, a pontos időpont megadása a későbbiekben várható.

  Pontszámítási segédlet
   
   
  Szombati munkanapok 2020-ban
  2020. augusztus 29., szombat munkanap - augusztus 21. pénteket dolgozzuk le
  2020. december 12., szombat munkanap - december 24. csütörtököt dolgozzuk le

   
  2019/2020/1. félévi időszakok, határidők

  Regisztráció a félévre: 2019.08.26. 20:00 - 2019.09.15. 23:59
  Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2019.08.26. 20:00 - 2019.09.15. 23:59
  Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2019.09.04. 12:00 - 2019.09.15. 23:59
  Testnevelés tárgyak felvétele: 2019.09.04. 08:00 - 2019.09.15. 23:59
  (Az I. évfolyamos orvosi diagnosztikai analitikus hallgatóknak a kötelező tantárgyakat a Tanulmányi Osztály veszi fel.)
  Kreditelfogadási kérvény leadása: 2019.09.16 12:00-ig
  (Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2019/2020/1" kérvény
  kreditelfogadásról bővebben: GYIK menü)
  Egyéni tanrendes kérelem leadása: 2019.09.16 12:00-ig
  (Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
  ERASMUS kérvény leadása: 2019.09.16 12:00-ig
  (Bővebben az orvosi diagnosztikai analitikus BSc honlapján a GYIK menüben.)
  Önköltség mérséklési kérvény: 2019.09.16 12:00
  (Neptun→"BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2019/20/1" kérvény)
   
  2019/2020/1. félévben engedélyezett vizsgakurzusok:
    Molekuláris biológia (AFMBK01L2 és AFMBI01L2)
    Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek II. (EF45112)
    Izotópdiagnosztika és terápia (AFIDT02L6)
    Immunológiai reagensek fejlesztése (AFIRF04L6)
    Az általános farmakológia alapja (AFFAR01L6)

   
  2019.04.15.
  Nyári kutató ösztöndíj 2019  pályázat  leírás, nyomtatvány
  A pályázat leadási határideje: 2019. május 15.
  A pályázat leadása:
     1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
     2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                         aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.
   
   
  2019.03.18
  XIV. IME Képalkotó diagnosztikai továbbképzés és Konferencia
  Program  -  Részvétei feltételek  -  Jelentkezési lap 

   
  Pályázat
  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázati felhívást hirdet orvosi diagnosztikai analitikus hallgatók számára. Az ösztöndíj feltétele, hogy a hallgató a 2018/2019-es tanév I. és II. félévében aktív státuszban legyen. A pályázattal 320.000 Ft/félév, azaz összesen 642.000 Ft nyerhető el, melyet sikeres pályázat esetén egy összegben folyósítanak 2019. első félévében.
  A pályázónak vállalnia kell, hogy a a végzettsége megszerzését követő 5 éven belül legalább két évig teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez a végzettségének megfelelő egészségügyi tevékenységet.
  A pályázati felhívás az ÁEEK honlapján a https://www.enkk.hu/index.php/hun/ címen elérhető. A pályázati adatlap elektronikusan tölthető ki.
   
  2019.02.07
  Engedélyezett vizsgakurzusok a 2018/2019/2. félévben:
  Orvosi kémia (AFKEM02L1) - 2018. előttieknek
  Orvosi kémia elmélet (AFKEME02L1) - 2018-ban kezdőknek
   
  2018/2019/2. félévi időszakok, határidők
  Regisztráció a félévre: 2019. február 4. 20:00-tól
  Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2019. február 4. 20:00-tól
  Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2019. február 5. 12:00-től
  Szabadon választható mintatantervi nyelvi kurzusok felvétele: 2019.02.11. 21:00-től
  Testnevelés tárgyak felvétele: 2019. február 6. 7:00-től
   
  A térítésmentes regisztráció és tárgyfelvétel vége: 2019. február 17. 23:59
   
  OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tarrend, ERASMUS) leadási határideje: 2019. február 13. 24:00
  (kreditelfogadási kérvény Neptunon intézetenként!)
  Kötségtérítésesek/önköltségesek számára a mérséklési kérelem leadása (Neptun): 2019. február 15. 12:00
   
  Szorgalmi időszak: 2019. február 11. - 2019. május 24. (14 hét)
  Figyelem! Az április 22-ei héten nincs oktatás!
  Vizsgaidőszak:         2019. május 27. - 2019. július 12. (7 hét)
   
   
  2018/2019/1. félév végi vizsgajelentkezés
  vizsgajelentkezési időszak: 2018.12.05. 21:00:00 - 2019.01.31. 12:00:00
  bónusszal: 2018.12.04. 21:00:00 - 2019.01.31. 12:00:00
  A félév zárása 2019. február 26. és március 4. között várható, utána módosítási lehetőség nincs!

  Vizsgázási feltételek:
  Orvosi kémia elmélet
     Vizsgázni csak az Orvosi kémia gyakorlat tantárgy teljesítése után lehet.
     (A vizsgajelentkezést a Neptun engedi úgy is, ha nincs bent a gyakorlat jegye,
      a teljesítés ellenőrzése a vizsgajelentkezés lezárulása után történik.)
  Képalkotó alapozó szigorlat, Képalkotó szakmai szigorlat
     Vizsgára jelentkezni csak az előfeltételi tantárgyak teljesítése és Neptunba kerülése után 
     lehetséges.
   

   
   
  Szombati munkanapok
  2018. december 15., szombat munkanap - december 31., hétfőt dolgozzuk le
  2019. augusztus 10., szombat munkanap - augusztus 19., hétfőt dolgozzuk le
  2019. december 7., szombat munkanap - december 24., keddet dolgozzuk le
  2019. december 14., szombat munkanap - december 27., pénteket dolgozzuk le
   
  Specializáció-választás 2018/2019-es tanév

  Specializáció-választási ismertető 2018-ban specializálódó hallgatók számára   (2019.01.21)
  A specializáció-választási Bizottság ülése, azaz a kérvények elbírálása a vizsgaidőszak utáni héten, a pontos időpont megadása a későbbiekben várható.

  Pontszámítási segédlet
   
   
  2018/2019/1. félévben engedélyezett vizsgakurzusok:
    - Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek II.
    - CT képalkotás II.
    - Izotópdiagnosztika és terápia

   
   
  2018/2019/1. félévi időszakok, határidők
  Regisztráció a félévre: 2018. augusztus 27. 20:00-tól
  Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2018. augusztus 29. 20:00-tól
  Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2018. szeptember 5. 12:00-től
  Testnevelés tárgyak felvétele: 2018. szeptember 6. 6:00-tól
   
  A térítésmentes regisztráció és tárgyfelvétel vége: 2018. szeptember 16. 23:59
   
  OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tarrend, ERASMUS) leadási határideje: 2018. szeptember 14. (kreditelfogadási kérvény Neptunon intézetenként!)

  Kötségtérítésesek/önköltségesek számára a mérséklési kérelem leadása (Neptun): 2018. szeptember 12.
   
  Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 10. - 2018. december 14. (14 hét)
  Vizsgaidőszak:         2018. december 17. - 2019. február 1. (7 hét)

   
  2018.03.22.
  Nyári kutató ösztöndíj 2018  pályázat  leírás, nyomtatvány
  A pályázat leadási határideje: 2018. április 22.
  A pályázat leadása:
     1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
     2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                         aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.
   
  2018.02.12
  Engedélyezett vizsgakurzusok a 2017/2018/2. félévben:
  Élettan (AFELE01L3)
  Radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia II. (EF45055)
  Hemosztázis vizsgáló módszerek (AFHEM09L5)
   
  2018.01.31
  OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tanrend, ERASMUS) beadási határideje: 2018. február 14. 16:00 óra
  Kreditelfogadási kérvény: Neptun→Ügyintézés→Kérvények→Kitölthető kérvények fül→"AOK Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2017/2018/2" nevű kérvény
   
  2018.05.18
  2017/2018/2. félév időszakai :
  Regisztrációs időszak:                                          2018.01.30. 20:00 - 2018.02.18. 23:59
  Mintatantervi tantárgyak felvétele:                 2018.01.30. 20:00 - 2018.02.18. 23:59
  Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2018.02.06. 12:00 - 2018.02.18. 23.59
  Testnevelés kurzusok felvétele:                        2018.02.06. 12:00 - 2018.02.18. 23.59

  Vizsgaidőszak:                                                        2018.05.28 - 2018.07.13
  Félév lezárása
  (jegyekbeírás, ellenőrzés, javítás határideje): 2018.07.27

   
   
  2018.01.02
  Részletes vizsgaidőszaki tájékoztató - 2017/2018/1. félév

  2017.12.08
  A Tanulmányi Osztály tájékoztatója a 2017/2018/1. félévi vizsgaidőszakról.

  2018.01.18
  Pályázati felhívás egészségügyi területen tanulók számára
   

  2017.11.28
   
  20 éves az analitikus képzés
  2017. december 8-án 11.30h-tól rendezzük Jubileumi ülésünket “20 éves az analitikus képzés” címmel az In Vitro Diagnosztikai Tömb előadójában. Az ülésen szakmai és kulturális programokkal kedveskedünk volt és jelenlegi oktatóinknak és diákjainknak.
   
  meghívó és program
   
   

  Specializáció-választás

  Specializáció választási ismertető a 2017-ben kezdők számára  (2017.10.17)
   
  A specializáció-választás menetének részletes ismertetése  (2018.01.12)

   
  Specializáció-választási Bizottság ülése, azaz a kérvények elbírálása: 2018. február 12. 13 óra.

   
  2017.09.06

  Vizsgakurzusok a 2017/2018/1. félévben:
  CT képalkotás II. (EF45062)
  Biokémia II. (EF45110)

  2017.08.28.

  Kérelem önköltségi / költségtérítési díj mérséklésére ill. részletfizetésre
  A kérvény Neptunon adható fel 2017. szeptember 20-ig.
  (A beadási határidő nem végleges, akár hamarabb is hozhatja a Dékáni Hivatal, ezért kérjük minél hamarabb leadni a kérvényeket!)

  2017.08.28.
  Tájékoztató ODLA szakmai gyakorlatra történő jelentkezésről
   
  2017.04.21.
  Nyári kutató ösztöndíj 2017  pályázat  leírás, nyomtatvány
  A pályázat leadási határideje: 2017. május 19.
  A pályázat leadása:
     1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
     2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                         aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.
   
  2017.02.13.
  Vizsgakurzusok a 2016/2017/2. félévben:
  Élettan (AFELE01L3)
  Fizika (AFFIZ03L1)
  Radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia II. (EF45055)
  Biokémia I. EF45102
  Mikrobiológia alapjai II. EF45037

  2016.11.28.
  Vizsgaidőszaki tájékoztató 2016/2017/1. félévre

  2016.12.21

  Specializáció-választás - II. évfolyam (2016. előtt beiratkozottak)

  Specializáció-választás szempontjai 2016. előtt kezdő hallgatók részére
  Segédlet a pontok számításához
  2016/2017/1. félévi specializációválasztás (határidők, információk)

  2016.12.05

  Specializáció-választás - I. évfolyam (2016-ban beiratkozottak)
  Specializáció választási ismertető a 2016-ban kezdők számára (még kidolgozás alatt!)
   
   
  2016.08.26
  Regisztráció és tárgyfelvétel a 2016/2017/1. félévében
  Regisztráció: 2016. augusztus 29. 20:00 – 2016. szeptember 18. 23.59
  Kötelező tárgyak: 2016. augusztus 25. 8.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
  Kötelezően választható és mintatantervi szabadon választható tárgyak: 2016. augusztus 25. 8.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
  Testnevelés: 2016. szeptember 7. 16.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
  Szabadon választható (minden intézményi) tárgyak: 2016. szeptember 13. 12.00- 2016. szeptember 18. 23.59
   
  2016.08.15
  2016/2017/1 félévben engedélyezett vizsgakurzusok:

  AFFAR02L4 Az általános farmakológia alapjai (meghirdetve 2016.09.01-én)
  EF45110        Biokémia II. (meghirdetve 2016.08.31-én)
  EF45050       Radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia I. (meghirdetve 2016.09.09-én)
  AFMBK01L2 Molekuláris biológia (még nincs meghirdetve)
   
  2016.05.10.
  Nyári kutató ösztöndíj 2016  pályázat  leírás, nyomtatvány
  A pályázat leadási határideje: 2016. május 30.
  A pályázat leadása:
     1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
     2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                         aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.
   
   
  2016.01.27
  2015/2016/2 félévben engedélyezett vizsgakurzusok:
  AFKEM02L1 Orvosi kémia
   
  2015.07.30
  Beiratkozás
  a 2015. szeptemberében kezdő orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus hallgatók számára:
  2015. augusztus 26. (szerda) 10 óra Élettudományi Központ F008 terem

   
  2015.05.15 Nyári kutató ösztöndíj 2015  pályázati felhívás, nyomtatvány
   
                      Benyújtási határidő: 2015. június 15.  (hétfő)              
                       Benyújtás módja:                 

  • ELEKTRONIKUSAN  a NEPTUN - ÜGYINTÉZÉS – KÉRVÉNYEK AOK BSc, MSc nyári szakmai gyakorlati ösztöndij 2014/15/2 kérvény kitöltésével  és zz igazoló dokumentumok feltöltésével
  • NYOMTATOTT FORMÁBAN a Tanulmányi Osztályra leadott aláírt kérvénnyel és  pályázati nyomtatvánnyal

  2015.04.24 Állást Kínáló Fórum programja (2015.04.28)

   
  2015.04.17 Kérdések az évkönyvbe
   
                        Válaszok ellenőrzése ODLA OKLA KDA

   
   
  2015.04.03 A 2014/2015-ös tanév diplomaosztó ünnepségének időpontja:
                        2015. július 3. (péntek) 10 óra Díszudvar.
                        Érkezés: előreláthatólag 8-8:30 között.

  2015.01.09  Specializáció-választási felhívás OLKDA II. évfolyam részére (2014/2015-ös tanév)

  2014.07.15  Engedélyezett időntúli vizsgák

  2014.06.11 Nyári kutató ösztöndíj 2014  pályázati felhívás, nyomtatvány, pontszámítás
                       Benyújtási határidő: 2014. június 25.  (szerda)              
                       Benyújtás módja:
                     -         CSAK ELEKTRONIKUSAN kitöltve, névvel ellátva a számolási Excel file-t
                               a pasztori.anna@med.unideb.hu e-mail címre
                     -         CSAK NYOMTATOTT FORMÁBAN a többi előírt dokumentumot
                               a Tanulmányi Osztályra.
   
  2014.03.05 Tanulmányi ösztöndíj sávok 2031/2014/2 félév
   
  2014.02.12 Szakirányválasztás eredménye

   
  2014.01.30 Szakirányválasztási felhívás OLKDA II. évfolyam részére (2013/2014-es tanév)
   
  2013.11.29
                     Vizsgaidőszaki tájékozató 2013/2014-es tanév őszi félév

                     Vizsgaidőszak: 2013. december 21., 23.,30., 2014. január 2.  – február 7.
                     Tanulmányi füzetek/leckekönyvek felvétele: 2013. december 16-tól.
                     Leadása: 2014. február 12-ig.

                     Részletes tájékoztató: 2011-ben és utána kezdők számára
   
  2013.08.15
                     Beiratkozás a 2013-ban felvettek részére:
                     A beiratkozás    ideje:    2013. szeptember 2. (hétfő) 10-13. óra
                                                         
  helye:   Orvos- és Egészségtudományi Cetrum,  
                                                                          
  Élettudományi Központ, F.008 előadó
                     Angol szintfelmérő írása: 9 órától. Az érintetteket kérjük pontosan megjelenni!
   
  2013.05.17.
                     Nyári szakmai ösztöndíj pályázati felhívás, nyomtatvány, pontszámítás
                     Benyújtási határidő: 2013. május 31. (péntek)              
                     Benyújtás módja:
                     -         CSAK ELEKTRONIKUSAN kitöltve, névvel ellátva a számolási Excel file-t
                               az akarcza@med.unideb.hu e-mail címre
                     -         CSAK NYOMTATOTT FORMÁBAN a többi előírt dokumentumot
                               a Tanulmányi Osztályra.
  2013..02.25
                    Szakirány-választási felhívás 2012-ben kezdőknek
  2013.02.19
                   Tájékoztató az ODLA szakmai gyakorlatról
  2012.05.30.
                  Analitikusi (ODLA) munkalehetőség
   2012.05.20.
                 Felhívás köztársasági ösztöndíjra (pályázati űrlap) - leadási határidő: 2012. július 11. 
                 (szerda) 10 óra Dékáni Hivatal
  2012.05.04.
                 OLKDA záróvizsga 2012
                   - záróvizsgaidőpontok
                   - ODLA védési beosztás /szóbeli záróvizsga beosztása
                   - OKLA védési beosztás /szóbeli záróvizsga beosztása
                   - KDA védési beosztás /szóbeli záróvizsga beosztása
   2012.04.25.

              Vizsgaidőszaki tájékoztató (2011/2012-es tanév tavaszi félév)
  -                      ha 2011-ben iratkoztál be, ezt a file-t nyisd meg,
  -                      ha 2010-ben vagy előtte iratkoztál be, ezt a file-t nyisd meg!
   2012.03.26.

             Szakmai gyakorlati tájékoztató – ODLA szakirány
             Jelentkezési lap
             Intézményi fogadó nyilatkozat
  2012.03.19.
             Molekuláris biológia 1. jegymegajánló számonkérés eredményei
  2012.03.12.
             Analitikusi állásajánlat
  2012.02.22.
             Klinikai immunológiai vizsgáló módszerek tantárgy 2011/12-es tanév tavaszi félévi tematikája (OKLA szakirány)
            Az Immundiagnosztikai módszerek tantárgy III. sz. Belgyógyászati Klinika által koordinált moduljának 2011/12-es tanév tavaszi félévi tematikája (ODLA szakirány)
  2012.01.20.
             Tájékoztató a 2011/12-es tanév tavaszi félévi regisztrációjával és tantárgyfelvételével kapcsolatosan
  2011.12.16.
             Segédlet a tanulmányi füzet használatához
  2011.10.25.
             Álláshirdetés ODLA-hallgatók számára

  2011.09.06.
             Tájékoztató a hallgatói kérelmek ügyében elsődlegesen eljáró kari bizottság (OTKAB) működéséről, a 2011/2012-es tanévi ülések időpontjáról
              (Kiegészítve: 2011. 10. 13.)
  2011.07.14.
             Tájékoztatás a DE tanulmányi és vizsgaszabályzatának módosításáról, valamint a kapcsolódó és egyéb mintatantervi változásokról
              (leendő III-IV. évesek előrehaladása a szigorlatok teljesítésének függvényében)
  2011.05.04.
              A 2011/2012-es tanév beosztása
  2011.05.02.
                 Hallgatóink figyelmébe ajánljuk az alábbi tankönyveket:
               A fehérjekutatás modern módszerei (Szerkesztő: Ludány Andrea). Várható megjelenés 2011. szeptember, elérhetőség: www.tankonyvtar.hu
               Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás. Várható megjelenés 2011. szeptember, elérhetőség: www.tankonyvtar.hu
               Biostatisztika (Szerkesztők: Ádány Róza, Sándor János). Várható megjelenés 2011. szeptember, elérhetőség: www.tankonyvtar.hu
               Klinikai kutatások tervezése és kivitelezése: elméleti és módszertani alapok (Szerkesztők: Muszbek László és Bereczky Zsuzsanna).
          Várható megjelenés 2011. szeptember, elérhetőség: www.tankonyvtar.hu